Iz novina - Lj. Gatarić

This quote was added by kruc1
Dugo se priča da se među imenima ljudi s velikom štednjom u inozemnim bankama nalaze i bankari, a porezna je uprava građane s najvećom štednjom pozvala da dostave podatke o zaradi i imovini. Većinom su to ljudi koji su novac stekli radeći dugo godina u inozemstvu i u tome za poreznike nema ničeg spornog. Problem je kad se štednja ili stjecanje neke druge imovine ne može pravdati legalnim prihodima.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
iki98 86.18 94.1%
mentoly 73.97 97.8%
davbuz 67.92 93.7%
kruc1 58.95 98.0%
pcapriotti 58.21 98.0%
siroliver 57.86 93.3%
toxicjooker 56.88 98.0%
housemousealex 55.84 96.6%
user64681 55.22 96.9%
mario.markovic 54.03 99.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
dunjahrvatin 48.54 94.2%
mario.markovic 54.03 99.0%
mario.markovic 53.04 98.0%
mario.markovic 40.63 97.6%
mario.markovic 39.56 98.0%
samra071 53.41 96.9%
user79447 7.52 71.7%
joze 39.52 91.8%