Ősember a pénztárcámban - Tóth András

This quote was added by marc3
Mindenki úgy véli, hogy ő maga szuper ember. Ekkor lát valakit, aki jobb, sikeresebb nála. Ilyenkor az agy ellentmondást észlel, amelyet azzal old fel, hogy automatikusan magyarázatokat készít, hogy a másik miért rossz, illetve, hogy a sikere csak látszólagos. Például, hogy a másik örökölte, nyerte a vagyonát. De leginkább, hogy a másik bűnös úton jutott hozzá. Ezzel szemben mi jók és becsületesek vagyunk, ezért vagyunk szegények.

Train on this quote


Rate this quote:
3.7 out of 5 based on 9 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hodor_1234 93.66 98.6%
sarimarton 90.66 97.3%
szalaiak 89.93 98.2%
user87173 86.97 98.0%
hoonicat 84.99 96.7%
user216276 84.56 98.9%
paralysis 79.99 96.9%
c1sc0 78.84 97.5%
dovenyi 75.63 99.1%
rage41 74.27 95.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
rage41 74.27 95.0%
rage41 58.51 89.0%
rage41 60.82 94.4%
rage41 58.14 93.1%
novbalu 42.96 96.0%
paralysis 79.99 96.9%
user627574 48.91 92.9%
user627574 49.79 91.6%