V mint vérbosszú - James McTeigue

This quote was added by marc3
Azt mondják, az eszme fontosabb, mint az ember, mert ő elbukhat. Elfogják, kivégzik és elfelejtik. Viszont egy eszme 400 évvel később is megváltoztathatja a világot. Láttam, milyen hatalma van az eszméknek. Láttam, hogyan gyilkolnak egy eszme nevében. És hogyan halnak meg érte. De az eszméket nem tudjuk megcsókolni, megérinteni. Az eszmék nem véreznek, nem szenvednek, nem szeretnek.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
paralysis 91.92 98.7%
hodor_1234 87.25 95.8%
hoonicat 82.59 94.6%
sarimarton 80.05 98.5%
szalaiak 74.09 98.7%
user216276 72.38 96.0%
dovenyi 71.67 100%
menyus23 71.67 93.7%
extracher99 69.29 100%
dave12311 62.98 97.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 59.01 95.3%
user627574 62.09 97.0%
extracher99 69.29 100%
extracher99 66.10 100%
rage41 55.15 95.3%
novbalu 50.93 94.4%
novbalu 47.18 92.5%
novbalu 47.77 94.4%