V mint vérbosszú - James McTeigue

This quote was added by marc3
Azt mondják, az eszme fontosabb, mint az ember, mert ő elbukhat. Elfogják, kivégzik és elfelejtik. Viszont egy eszme 400 évvel később is megváltoztathatja a világot. Láttam, milyen hatalma van az eszméknek. Láttam, hogyan gyilkolnak egy eszme nevében. És hogyan halnak meg érte. De az eszméket nem tudjuk megcsókolni, megérinteni. Az eszmék nem véreznek, nem szenvednek, nem szeretnek.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
paralysis 91.92 98.7%
hodor_1234 87.25 95.8%
hodor_1234 86.39 97.5%
hodor_1234 81.24 95.8%
sarimarton 80.05 98.5%
hodor_1234 79.53 94.1%
hodor_1234 78.38 91.2%
hodor_1234 78.14 95.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
dbvzr 25.00 96.0%
dbvzr 21.07 98.7%
paralysis 91.92 98.7%
paralysis 66.46 95.3%
user90663 41.74 86.6%
user627574 53.24 96.5%
miklosabel 60.75 91.7%
user627574 51.41 95.1%