Harcosok klubja - David Fincher

This quote was added by marc3
Reklámok parancsára kocsikra gyűjtünk, melózunk, hogy legyen pénzünk a sok felesleges cuccra. A történelem zabigyerekei vagyunk. Nincs se célunk, se helyünk. Nincs világháborúnk, se válságunk. A mi háborúnk szellemi háború, a mi válságunk az életünk. A tévé elhitette velünk, hogy egy szép napon milliomosok, filmcsillagok és rocksztárok leszünk. Pedig nem leszünk. Erre lassan rádöbbenünk, és nagyon-nagyon berágunk.

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hodor_1234 87.76 96.5%
hodor_1234 86.43 97.0%
hodor_1234 84.24 97.0%
hodor_1234 82.50 95.9%
sarimarton 82.50 95.9%
hodor_1234 81.42 94.1%
hodor_1234 80.33 95.9%
hodor_1234 77.11 94.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
dbvzr 24.73 97.0%
paralysis 65.57 92.9%
user90663 36.49 90.0%
trojaifanyul 53.46 96.1%
trojaifanyul 53.16 95.0%
hoonicat 75.43 94.6%
user925732 32.71 83.3%
user925732 46.72 92.7%