Iskola a határon - Ottlik Géza

This quote was added by marc3
Csüggedt pillanataiban kellett neki a könyv különös hatalma, amely mellesleg világrészek és évszázadok kapuit nyitotta tágra, mellesleg a humor mérhetetlen komolyságával és félisteni bátorságával állt az ember mellé, lényegében pedig nem jóakaratot és vigasztalást nyújtott, hanem erőt adott; szilárd, rádióaktív magja cselekvő szakadatlansággal sugározta a titkot: hogy az élet mégis nagyszabású dolog.

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hodor_1234 84.55 98.1%
szalaiak 84.42 96.9%
hodor_1234 84.26 96.6%
sarimarton 82.41 96.4%
hodor_1234 82.08 95.7%
sarimarton 78.00 97.3%
hoonicat 77.03 96.4%
sarimarton 75.48 98.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 54.16 96.2%
user627574 48.18 94.8%
szalaiak 84.42 96.9%
user627574 52.31 92.9%
novbalu 39.75 93.7%
hcs42 69.99 96.2%
user90663 41.12 83.5%
user627574 44.80 91.0%