Úton - Jack Kerouac

This quote was added by konradg
Lökött, szemüveges toprongy volt, kóbor eszű, valahonnan az árokból kikotort mocskos, papírfedelű könyvet böngészett. Beszállt a kocsiba, és olvasott tovább. Ahol nem volt retkes, ótvaros volt. Elmondta, hogy Hyman Solomonnak hívják, gyalogszerrel járja az országot, és zsidók ajtaján kopog be, vagy ha nem nyitják, megrugdalja, mondván: "Zsidó vagyok, enni akarok, adjatok pénzt."

Train on this quote


Rate this quote:
2.8 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
koochan 59.69 96.0%
riccy637 45.29 92.9%
konradg 43.39 97.2%
user627574 42.39 93.9%
user627574 42.07 94.8%
szekelydavidkaa 41.53 90.9%
user627574 41.44 93.4%
user627574 41.09 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 41.44 93.4%
user627574 42.39 93.9%
user77108 19.17 94.1%
user627574 41.09 96.0%
user627574 42.07 94.8%
user627574 37.61 89.4%
user627574 37.02 92.0%
user627574 40.29 94.8%