Úton - Jack Kerouac

This quote was added by konradg
Lökött, szemüveges toprongy volt, kóbor eszű, valahonnan az árokból kikotort mocskos, papírfedelű könyvet böngészett. Beszállt a kocsiba, és olvasott tovább. Ahol nem volt retkes, ótvaros volt. Elmondta, hogy Hyman Solomonnak hívják, gyalogszerrel járja az országot, és zsidók ajtaján kopog be, vagy ha nem nyitják, megrugdalja, mondván: "Zsidó vagyok, enni akarok, adjatok pénzt."

Train on this quote


Rate this quote:
2.8 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hoonicat 74.86 95.7%
user87173 73.47 97.0%
user87173 69.88 96.2%
koochan 59.69 96.0%
koochan 50.74 93.4%
szekelydavidkaa 50.66 97.2%
miklosabel 48.70 89.5%
szekelydavidkaa 47.12 92.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
miklosabel 48.70 89.5%
user87173 73.47 97.0%
user87173 69.88 96.2%
koochan 50.74 93.4%
voroskoi 35.40 89.9%
szekelydavidkaa 50.66 97.2%
szekelydavidkaa 47.12 92.9%
confxx 25.80 94.8%