Úton - Jack Kerouac

This quote was added by konradg
Lányok a csőszlámpásnál sötétebben bámultak utánunk homályos kapufélfák mellől. - Jaj, pajtás, de megállnék ciróka-marókát játszani velük - lelkendezett Dean.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sarimarton 77.10 97.5%
hodor_1234 74.08 96.9%
c1sc0 65.37 96.9%
aradipatrik 50.08 96.9%
koutypin 47.89 92.9%
csirkevadasz 42.33 88.3%
deathkanizsa 41.46 94.0%
diatigrah 40.43 95.8%
aldrich606 40.42 92.9%
heathenreel 34.85 97.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
aldrich606 40.42 92.9%
c1sc0 65.37 96.9%
regre99 17.95 91.3%
regre99 22.10 90.8%
regre99 9.80 58.4%
ferimolnar 23.14 94.0%
c1sc0 60.75 96.3%
ferimolnar 27.29 93.5%