Galaxis Útikalauz Stopposoknak - Douglas Adams

This quote was added by aradipatrik
Az élet természetesen számos problémát vet fel. A legközismertebbek, hogy miért születünk a világra, miért halunk meg, miért szeretnénk a közbülső idő túlnyomó részét kvarcórák viselésével tölteni?

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
benedekhgabor 96.16 97.0%
user216276 82.83 99.0%
hodor_1234 82.14 97.0%
szalaiak 81.62 99.5%
paralysis 80.28 95.6%
user87173 79.30 97.5%
extracher99 78.93 99.0%
illesg 77.06 92.1%
szkatalin29 75.29 94.3%
c1sc0 73.44 93.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 46.44 95.2%
user627574 49.02 94.7%
user627574 54.70 97.5%
user627574 46.00 92.9%
extracher99 78.93 99.0%
extracher99 71.89 97.0%
rage41 53.50 95.6%
rage41 48.58 92.9%