Galaxis Útikalauz Stopposoknak - Douglas Adams

This quote was added by aradipatrik
Az élet természetesen számos problémát vet fel. A legközismertebbek, hogy miért születünk a világra, miért halunk meg, miért szeretnénk a közbülső idő túlnyomó részét kvarcórák viselésével tölteni?

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
benedekhgabor 96.16 97.0%
user216276 82.83 99.0%
hodor_1234 82.14 97.0%
szalaiak 81.62 99.5%
paralysis 80.28 95.6%
hodor_1234 80.12 96.1%
user87173 79.30 97.5%
extracher99 78.93 99.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
extracher99 78.93 99.0%
extracher99 71.89 97.0%
rage41 53.50 95.6%
rage41 48.58 92.9%
novbalu 42.34 94.3%
novbalu 44.87 96.1%
novbalu 42.04 94.3%
novbalu 41.02 96.6%