Galaxis Útikalauz Stopposoknak - Douglas Adams

This quote was added by aradipatrik
Az élet természetesen számos problémát vet fel. A legközismertebbek, hogy miért születünk a világra, miért halunk meg, miért szeretnénk a közbülső idő túlnyomó részét kvarcórák viselésével tölteni?

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
benedekhgabor 96.16 97.0%
user216276 82.83 99.0%
hodor_1234 82.14 97.0%
szalaiak 81.62 99.5%
paralysis 80.28 95.6%
hodor_1234 80.12 96.1%
user87173 79.30 97.5%
illesg 77.06 92.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 62.21 98.5%
dbvzr 22.35 98.0%
user90663 38.00 87.4%
user90663 40.34 91.0%
paralysis 80.28 95.6%
paralysis 51.62 93.4%
szkatalin29 75.29 94.3%
trojaifanyul 49.54 89.6%