Galaxis Útikalauz Stopposoknak - Douglas Adams

This quote was added by aradipatrik
Az élet természetesen számos problémát vet fel. A legközismertebbek, hogy miért születünk a világra, miért halunk meg, miért szeretnénk a közbülső idő túlnyomó részét kvarcórák viselésével tölteni?

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user216276 82.83 99.0%
hodor_1234 82.14 97.0%
szalaiak 81.62 99.5%
hodor_1234 80.12 96.1%
illesg 77.06 92.1%
c1sc0 73.44 93.4%
c1sc0 73.43 94.7%
dovenyi 69.46 97.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 49.16 94.7%
poli 39.58 96.6%
confxx 17.91 92.5%
confxx 23.87 93.4%
confxx 16.31 85.2%
confxx 14.39 94.3%
user627574 46.36 95.2%
user627574 45.04 95.2%