Gyűrűk Ura - J. R. R. Tolkein

This quote was added by aradipatrik
A tündék ritkán adnak könnyelmű tanácsot, mert a tanács veszélyes ajándék, még akkor is, ha bölcsek adják bölcseknek, mert minden szándék rosszra fordulhat.

Train on this quote


Rate this quote:
3.9 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sarimarton 111.94 100%
sarimarton 102.18 96.3%
sarimarton 95.28 98.7%
hoonicat 93.15 98.1%
hoonicat 87.54 95.1%
c1sc0 82.74 96.9%
user216276 81.93 98.1%
user216276 81.30 96.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 66.28 96.3%
paralysis 74.22 96.3%
user90663 40.91 93.4%
tgt83 53.78 99.4%
tgt83 47.40 95.1%
user627574 50.19 95.1%
hoonicat 93.15 98.1%
hoonicat 87.54 95.1%