Gyűrűk Ura - J. R. R. Tolkein

This quote was added by aradipatrik
A tündék ritkán adnak könnyelmű tanácsot, mert a tanács veszélyes ajándék, még akkor is, ha bölcsek adják bölcseknek, mert minden szándék rosszra fordulhat.

Train on this quote


Rate this quote:
3.9 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sarimarton 111.94 100%
sarimarton 102.18 96.3%
sarimarton 95.28 98.7%
c1sc0 82.74 96.9%
user216276 81.93 98.1%
user216276 81.30 96.3%
hodor_1234 80.01 94.0%
c1sc0 77.16 95.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
miklosabel 65.32 91.8%
nmate98 44.96 96.9%
voroskoi 39.02 89.7%
szekelydavidkaa 57.63 94.0%
user627574 51.74 95.2%
scorpy 61.87 91.2%
user627574 50.21 96.3%
scorpy 68.85 94.0%