Hevesi Imre - Elektromosságtan

This quote was added by deathkanizsa
Ha egy üvegrúd dörzsölésével alkalmazott bőrdarabot a vele megdörzsölt és felfüggesztett üvegrúdhoz közelítjük, akkor vonzást tapasztalunk. Abban az esetben pedig, ha a bőrdarabot egy szőrmével megdörzsölt és felfüggesztett ebonitrúd közelébe visszük, taszító hatás fellépését észleljük.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c1sc0 82.85 99.3%
user216276 72.79 95.0%
menyus23 68.98 91.7%
hodor_1234 67.44 98.3%
dovenyi 60.81 97.0%
blasius 58.51 94.4%
aradipatrik 54.78 95.7%
pfancsi 53.79 95.0%
dave12311 52.51 95.0%
riccy637 51.25 94.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
almaa 16.88 95.3%
user627574 39.42 93.2%
user627574 38.11 92.9%
riccy637 48.09 95.7%
user627574 44.03 97.0%
riccy637 51.25 94.4%
szekelydavidkaa 46.36 92.6%
szekelydavidkaa 34.83 92.6%