Galaxis Útikalauz Stopposoknak - Douglas Adams

This quote was added by aradipatrik
Az űr - írja - nagy. Tényleg nagy. El se hinnéd milyen hatalmasan, terjedelmesen, észbontóan nagy. Úgy értem, az ember azt gondolná, a patikushoz hosszú az út, de ez csak egy szem mogyoró az űrhöz képest.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hodor_1234 87.41 97.1%
sarimarton 85.46 95.8%
sarimarton 84.32 97.6%
sarimarton 83.54 96.7%
hodor_1234 82.44 97.1%
hoonicat 80.82 95.3%
extracher99 77.77 99.5%
hodor_1234 75.84 94.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 50.77 97.6%
user627574 55.54 96.7%
extracher99 77.77 99.5%
extracher99 68.80 99.5%
extracher99 67.42 100%
extracher99 64.14 99.0%
rage41 57.98 96.2%
novbalu 44.59 96.2%