Galaxis Útikalauz Stopposoknak - Douglas Adams

This quote was added by aradipatrik
Ki tudja - mondta a férfi -, hogy a múlt nem csupán egy fikció-e, mely arra szolgál, hogy a közvetlen fizikai benyomásaim és a lelkiállapotom között feszülő ellentmondást feloldja?

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cheatbot03 168.84 100%
user216276 88.54 100%
sarimarton 83.68 98.9%
sarimarton 83.06 97.3%
user216276 82.43 99.4%
sarimarton 78.88 97.8%
sarimarton 76.39 96.3%
hodor_1234 74.43 92.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 44.28 96.8%
drakagar 48.80 91.8%
user627574 43.92 96.3%
user627574 40.52 96.3%
user627574 42.69 95.7%
user627574 41.82 94.2%
user627574 41.49 91.4%
gear 12.85 84.5%