Galaxis Útikalauz Stopposoknak - Douglas Adams

This quote was added by aradipatrik
Ki tudja - mondta a férfi -, hogy a múlt nem csupán egy fikció-e, mely arra szolgál, hogy a közvetlen fizikai benyomásaim és a lelkiállapotom között feszülő ellentmondást feloldja?

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cheatbot03 168.84 100%
user216276 88.54 100%
sarimarton 83.68 98.9%
sarimarton 83.06 97.3%
user216276 82.43 99.4%
user87173 78.96 96.8%
sarimarton 78.88 97.8%
sarimarton 76.39 96.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
extracher99 74.91 100%
extracher99 57.84 100%
rage41 50.72 90.9%
szalaiak 73.60 96.3%
novbalu 44.37 94.7%
novbalu 43.00 91.8%
novbalu 38.24 93.3%
novbalu 32.13 92.3%