Galaxis Útikalauz Stopposoknak - Douglas Adams

This quote was added by aradipatrik
Lehet, hogy nem egészen érted, miért hozom fel most a témát, de ez csak azért van, mert az agyam olyan tüneményes gyorsasággal működik, és durván harmincbilliószor intelligensebb vagyok nálad. Tegyünk egy próbát. Gondolj egy számra, bármelyikre. - Ööö... őt - mondta a matrac. - Rossz - felelte Marvin. - Na látod!? A matrac le volt nyűgözve, és rádöbbent, hogy nem akármilyen lángész társaságában van.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 90.00 96.5%
sarimarton 78.98 95.9%
hoonicat 71.40 94.8%
user216276 66.30 94.1%
user216276 63.87 94.4%
aradipatrik 63.06 94.4%
aradipatrik 62.31 96.4%
aradipatrik 59.41 96.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 41.02 94.1%
szekelydavidkaa 44.67 91.6%
user627574 48.97 95.3%
user627574 41.64 92.4%
user627574 40.59 94.2%
user627574 38.88 92.0%
user627574 44.25 97.1%
inw_typer 90.00 96.5%