Galaxis Útikalauz Stopposoknak - Douglas Adams

This quote was added by aradipatrik
Lehet, hogy nem egészen érted, miért hozom fel most a témát, de ez csak azért van, mert az agyam olyan tüneményes gyorsasággal működik, és durván harmincbilliószor intelligensebb vagyok nálad. Tegyünk egy próbát. Gondolj egy számra, bármelyikre. - Ööö... öt - mondta a matrac. - Rossz - felelte Marvin. - Na látod!? A matrac le volt nyűgözve, és rádöbbent, hogy nem akármilyen lángész társaságában van.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 90.00 96.5%
sarimarton 78.98 95.9%
paralysis 74.69 96.6%
hoonicat 72.43 95.3%
hoonicat 71.40 94.8%
extracher99 69.60 99.5%
paralysis 69.35 97.1%
user216276 66.30 94.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 45.95 94.4%
extracher99 69.60 99.5%
rage41 41.86 89.2%
rage41 48.45 93.3%
novbalu 45.00 95.9%
novbalu 40.35 93.7%
novbalu 39.18 96.4%
novbalu 37.11 95.7%