Douglas Adams

This quote was added by aradipatrik
Ha az ember tényleg meg akar érteni valamit, annak az a legjobb módja, ha megpróbálja elmagyarázni valakinek. Ez arra kényszeríti, hogy helyretegye a dolgokat a saját fejében. És minél lassúbb és nehézfejűbb a tanítvány, annál egyszerűbb ideákra kell lebontanunk a gondolatmenetet. És valójában éppen ez a programozás lényege. Mire az ember egy bonyolult gondolatot lebont olyan egyszerű lépésekre, hogy azt még egy buta gép is megértse, addigra biztos, hogy valamit megtanul arról a dologról.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sarimarton 95.49 99.8%
inw_typer 93.00 98.3%
hodor_1234 87.03 98.2%
sarimarton 81.80 96.1%
user216276 75.80 94.3%
user216276 75.19 96.1%
menyus23 74.90 92.9%
inw_typer 71.00 58%

Recently for

Name WPM Accuracy
confxx 8.43 90.0%
user627574 50.90 95.9%
user627574 48.40 92.8%
user627574 49.66 96.1%
user627574 44.52 93.6%
user627574 48.23 95.9%
inw_typer 93.00 98.3%
inw_typer 71.00 96.8%