Douglas Adams

This quote was added by aradipatrik
Ha az ember tényleg meg akar érteni valamit, annak az a legjobb módja, ha megpróbálja elmagyarázni valakinek. Ez arra kényszeríti, hogy helyretegye a dolgokat a saját fejében. És minél lassúbb és nehézfejűbb a tanítvány, annál egyszerűbb ideákra kell lebontanunk a gondolatmenetet. És valójában éppen ez a programozás lényege. Mire az ember egy bonyolult gondolatot lebont olyan egyszerű lépésekre, hogy azt még egy buta gép is megértse, addigra biztos, hogy valamit megtanul arról a dologról.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sarimarton 95.49 99.8%
inw_typer 93.00 98.3%
hodor_1234 87.03 98.2%
user87173 82.62 97.0%
szalaiak 79.90 96.9%
paralysis 78.52 95.9%
user216276 75.80 94.3%
menyus23 74.90 92.9%
extracher99 68.92 99.8%
pfancsi 67.82 96.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
extracher99 68.92 99.8%
extracher99 59.63 99.4%
rage41 59.65 94.8%
rage41 51.21 91.5%
szalaiak 79.90 96.9%
novbalu 56.45 96.1%
novbalu 54.33 95.4%
novbalu 40.74 92.9%