Peter Boghoissan

This quote was added by aradipatrik
Az ateista és a hívő közti különbség, hogy az ateista kész arra, hogy (megfelelő bizonyítékok hatására) megváltoztassa a véleményét; a hívő számára ez nem megengedett.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 140.00 100%
inw_typer 140.00 97.4%
sarimarton 86.68 99.4%
hodor_1234 81.97 98.2%
hoonicat 80.85 94.9%
user216276 79.27 99.4%
user87173 72.87 96.6%
paralysis 72.84 100%
dovenyi 59.36 97.7%
extracher99 58.15 98.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 43.17 89.3%
rage41 53.56 89.4%
user627574 35.32 92.8%
user627574 48.10 94.9%
user627574 45.68 87.0%
user627574 52.67 95.4%
extracher99 58.15 98.2%
rage41 53.70 94.4%