Rejtő Jenő

This quote was added by aradipatrik
Ha mást szeret! Az a legrosszabb! Azt nem lehet kibírni. Az elviselhetetlen. Az befejezett kín, mint a halál. Nincs kiengesztelés! Mert mást szeretni nem bűn, tehát megbocsáthatatlan.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
paralysis 83.22 97.9%
hoonicat 78.23 94.8%
user87173 71.49 96.3%
blasius 70.08 99.5%
miklosabel 69.05 96.8%
hoonicat 68.60 92.0%
miklosabel 66.00 96.3%
c1sc0 64.50 95.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
dbvzr 19.51 90.6%
dbvzr 20.61 96.8%
paralysis 83.22 97.9%
user90663 37.86 92.0%
tgt83 45.03 94.3%
tgt83 39.47 95.8%
trojaifanyul 43.56 87.1%
trojaifanyul 27.52 86.3%