A gyűrűk ura - John R. R. Tolkien

This quote was added by aradipatrik
A világ valóban csupa veszedelem, és sok a sötét hely; de sok minden akad, ami szép, s bár a szépség ma mindenütt szomorúsággal keveredik, attól a szép még csak szebb lesz.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hoonicat 99.64 99.4%
hoonicat 90.21 97.2%
c1sc0 83.76 98.9%
paralysis 82.73 96.1%
user216276 81.48 98.3%
user216276 80.58 97.2%
user216276 79.17 97.2%
user216276 76.74 93.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
hcs42 54.36 88.7%
user90663 45.72 85.6%
user627574 59.77 95.0%
user627574 55.54 93.5%
hcs42 41.00 97.7%
koochan 60.14 94.0%
paralysis 82.73 96.1%
trojaifanyul 58.64 95.0%