Przedwiośnie, Nawłoć (fragment) - Stefan Żeromski

This quote was added by krzys01k
Jesienny wiatr świstał koło uszu. Rozkosz żywota, poczucie zdrowia i niespożytych sił organizmu, szczęście zażywania ruchu i pędu, a nade wszystko ciekawość młodości, ciekawość tak zjadliwa, iż wysuwała się na czoło wszystkiego - co też to tam jest na końcu tej dróżki uroczej, co będzie za tamtą oto polną gruszą - zdawała się ponosić z końmi pospołu.

Train on this quote


Rate this quote:
3.7 out of 5 based on 9 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 87.43 99.4%
t0mekju1ce 87.11 99.7%
michal6271 78.82 96.2%
mkrzempek 75.40 97.5%
smolin 72.89 93.4%
xkali 67.63 96.2%
mattc 65.25 95.7%
aelin 61.21 95.9%
pl2137 61.12 92.4%
barty82 61.06 90.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
mattc 61.07 96.2%
mattc 65.25 95.7%
mattc 45.92 93.6%
mattc 33.64 88.4%
mattc 58.57 94.1%
mattc 62.67 95.1%
mattc 55.33 94.6%
urepi 43.01 88.0%