Div. danske ordsprog - Ukendt

This quote was added by cbm
Der er ingen ko på isen. Hvo intet vover, intet vinder. Tyv tror, hver mand stjæler. Man skal kravle, før man kan gå. Blind høne kan også finde korn. Slå ikke større brød op, end du kan bage. Pæren falder ikke langt fra hesten. Man kan ikke både blæse og have mel i munden. Hvo skammer sig ved at spørge, skammer sig ved at lære. I mørket er alle katte grå.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
freezed 76.21 93.5%
minhemil01 72.38 97.0%
minhemil01 68.05 90.2%
minhemil01 66.74 92.0%
djoike 66.59 90.5%
minhemil01 66.20 93.2%
minhemil01 66.16 91.3%
minhemil01 66.09 93.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 68.05 90.2%
minhemil01 52.81 86.0%
minhemil01 72.38 97.0%
minhemil01 66.09 93.5%
minhemil01 65.92 94.2%
edos 48.11 90.6%
edos 48.15 92.5%
minhemil01 62.34 89.9%