Claus Meyer

This quote was added by cbm
Som ung var det mest som et æstetisk projekt, hvor jeg kæmpede for velsmagen. Jeg købte for eksempel en god ost og gik som en anden Klods Hans rundt med ost i lommen, som jeg gav smagsprøver på, eller jeg bagte småkager, som jeg tog med til de andre i Amager Badmintonklub. Jeg ville, at andre skulle smage noget af det, som jeg havde smagt.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user386798 84.27 93.1%
minhemil01 83.24 96.3%
minhemil01 82.37 96.9%
cim 82.05 97.2%
minhemil01 77.73 91.9%
minhemil01 74.34 93.2%
minhemil01 72.97 88.9%
folkevogn 72.20 94.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 38.13 87.2%
minhemil01 68.33 91.9%
nikolajthorsen 50.57 88.4%
user497204 44.99 93.7%
minhemil01 67.17 94.0%
minhemil01 71.76 92.4%
minhemil01 72.97 88.9%
stefold 51.82 90%