Tina Nedergaard (Undervisningsminister)

This quote was added by cbm
Lad mig illustrere: Hvis man sidder 15 elever i en klasse og 16 i klassen ved siden af, så er der faktisk to lærere til rådighed for de i alt 33 elever, der så må være.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
folkevogn 86.32 97.1%
sabotageexe 83.75 96%
minhemil01 82.38 94.4%
user574116 82.24 97.7%
user83106 81.22 97.7%
cim 81.17 97.7%
djoike 81.01 92.9%
ronerino 78.54 92.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user83106 66.72 91.8%
user83106 75.31 95.5%
user83106 60.98 87.6%
user83106 72.23 93.9%
user83106 64.73 90.3%
user83106 66.66 93.9%
user83106 55.15 84%
user83106 70.80 92.3%