Eiler Jørgensen

This quote was added by cbm
At runde fyrrerne var dybt deprimerende. Halvtredsårsdagen var egentlig endnu værre. Nu ved jeg ikke, om det er den begyndende senilitet, som gør, at jeg føler mig meget bedre tilpas med de treds.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
minhemil01 81.02 99%
user17892 75.17 94.2%
cim 74.17 94.7%
minhemil01 68.90 94.7%
minhemil01 67.99 94.7%
minhemil01 64.26 92.9%
minhemil01 64.05 93.8%
minhemil01 64.03 89.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 67.99 94.7%
minhemil01 59.58 94.2%
minhemil01 57.08 88.7%
minhemil01 64.26 92.9%
minhemil01 57.91 89.5%
minhemil01 81.02 99%
minhemil01 58.50 93.3%
minhemil01 60.60 94.7%