Er der nogen uhyrer under sengen? (Steen & Stoffer) - Bill Watterson (ovesat af Niels Søndergaard)

This quote was added by cbm
En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt lommepenge.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
brorjk 94.72 96.1%
astroman 94.54 99.5%
astroman 92.82 97.5%
minhemil01 92.10 96.6%
cim 91.39 94.7%
minhemil01 91.02 98.0%
brorjk 89.85 96.1%
minhemil01 89.22 97.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
gingerbomberyt 51.81 97.5%
minhemil01 89.22 97.1%
minhemil01 63.59 86.1%
minhemil01 77.18 89.6%
minhemil01 74.81 94.8%
minhemil01 66.63 86.1%
minhemil01 86.16 97.1%
minhemil01 79.33 97.5%