Er der nogen uhyrer under sengen? (Steen & Stoffer) - Bill Watterson (ovesat af Niels Søndergaard)

This quote was added by cbm
En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
brorjk 94.72 96.1%
astroman 94.54 99.5%
astroman 92.82 97.5%
minhemil01 92.10 96.6%
cim 91.39 94.7%
brorjk 89.85 96.1%
brorjk 88.83 94.3%
cim 84.29 95.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
brorjk 88.83 94.3%
minhemil01 69.95 94.3%
minhemil01 83.99 93.8%
minhemil01 72.72 91.7%
minhemil01 79.67 94.7%
minhemil01 72.40 92.6%
minhemil01 92.10 96.6%
minhemil01 72.00 90.8%