Lars Trier Mogensen (November 2016, Berlingske)

This quote was added by cbm
Jeg er af natur meget utålmodig og rastløs, og har derfor svært ved virkelig at dykke ned i ting og arbejde tålmodigt med dem. Jeg misunder folk, der over flere år kan sidde systematisk og tålmodigt og afdække et eller andet.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cim 85.49 97.8%
djoike 84.74 92.3%
yifei 78.52 93.8%
minhemil01 78.14 94.9%
minhemil01 76.34 95.3%
djoike 74.75 93.1%
minhemil01 71.42 94.5%
minhemil01 70.92 94.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 76.34 95.3%
minhemil01 70.92 94.2%
minhemil01 66.01 87.9%
minhemil01 78.14 94.9%
minhemil01 71.42 94.5%
minhemil01 63.20 91.5%
minhemil01 68.02 94.6%
minhemil01 70.19 94.9%