Lars Trier Mogensen (November 2016, Berlingske)

This quote was added by cbm
Jeg er af natur meget utålmodig og rastløs, og har derfor svært ved virkelig at dykke ned i ting og arbejde tålmodigt med dem. Jeg misunder folk, der over flere år kan sidde systematisk og tålmodigt og afdække et eller andet.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sabotageexe 89.19 97.4%
cim 85.49 97.8%
djoike 84.74 92.3%
sabotageexe 83.25 91.5%
minhemil01 81.95 96.6%
minhemil01 81.40 96.2%
teiser 79.23 97.0%
inflife 79.14 94.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
jakobkh 39.93 98.3%
user83106 75.27 97.0%
user83106 60.96 90.4%
user93304 37.48 89.6%
user83106 62.65 90%
user83106 72.46 95.7%
user83106 70.59 92.2%
user83106 67.91 91.5%