Jokes

This quote was added by zonique
En mand kommer gående ud af en landevej, hvor han lige pludselig får øje på en blondine i grøftekanten. Blondinen har et ordentlig sår i hovedet og manden spørger: Hvad er der dog sket med dig min pige? Hmm. ser du, siger blondinen. Her stod jeg og prøvede på at slå en hegnspæl i jorden med en banan, da en mand kommer kørende forbi med vinduet rullet ned og siger: brug dog hovedet kvinde!

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user83106 75.97 97.3%
user83106 75.89 94.9%
user83106 74.58 94.0%
user83106 74.32 96.8%
user83106 73.33 95.8%
user83106 71.38 95.6%
user83106 71.25 92.2%
user83106 70.96 94.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user83106 75.89 94.9%
user83106 69.71 93.1%
user83106 73.33 95.8%
user83106 69.21 96.8%
user83106 65.49 93.5%
user83106 74.58 94.0%
user83106 74.32 96.8%
user83106 71.25 92.2%