Jokes

This quote was added by zonique
En mand kommer gående ud af en landevej, hvor han lige pludselig får øje på en blondine i grøftekanten. Blondinen har et ordentlig sår i hovedet og manden spørger: Hvad er der dog sket med dig min pige? Hmm. ser du, siger blondinen. Her stod jeg og prøvede på at slå en hegnspæl i jorden med en banan, da en mand kommer kørende forbi med vinduet rullet ned og siger: brug dog hovedet kvinde!

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
reboech 53.94 94.4%
user66584 51.09 94.0%
user66584 44.44 89.3%
minhemil01 43.77 89.7%
zonique 35.20 95.6%
user376561 23.31 95.1%
user376561 19.50 94.0%
user376561 19.18 89.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 43.77 89.7%
user376561 23.31 95.1%
user376561 19.18 89.5%
user376561 19.50 94.0%
user376561 11.16 89.5%
user66584 44.44 89.3%
user66584 51.09 94.0%
hisamhisam 17.50 91.6%