Jokes

This quote was added by zonique
Det var en blondine som sad og græd på sit kontor. Chefen kom forbi og spurgte hvad der var galt. Blondinen: De har lige ringet fra hospitalet, min mor er død. Chefen kondolerer. To timer senere kommer chefen forbi igen og blondinen græder nu endnu mere. "Hva nu," spørger chefen. Blondinen: Jov. Det er min søster som lige har haft ringet og fortalt at hendes mor også lige er død.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cim 76.21 96.2%
mrnovember 64.28 94.6%
cbm 56.12 96.7%
sayinh 55.36 90.6%
user520715 50.94 89.9%
minhemil01 50.85 92.5%
krasch78 47.60 95.3%
minhemil01 42.83 93.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
cbm 56.12 96.7%
edos 33.88 79.8%
minhemil01 50.85 92.5%
edos 40.24 91.8%
edos 37.47 88.4%
edos 31.18 84.8%
minhemil01 42.05 88.0%
minhemil01 42.83 93.4%