Állj ki mellettem! - Stephen King

This quote was added by aqquila89
A legfontosabb dolgokat a legnehezebb elmondani. Ha ezekről beszélsz, nevetségesnek érzed magad, hiszen szavakba öntve összezsugorodnak - amíg a fejedben vannak, határtalannak tűnnek, de kimondva jelentéktelenné válnak.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
paralysis 82.80 97.8%
szalaiak 82.78 98.6%
extracher99 82.15 100%
hoonicat 81.03 94.0%
user216276 80.24 97.8%
user216276 79.63 95.2%
hoonicat 78.45 100%
extracher99 72.75 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 43.55 87.6%
user627574 54.55 96.5%
user389248 34.63 83.7%
extracher99 72.75 100%
extracher99 82.15 100%
user627574 54.49 97.8%
rage41 56.29 89.8%
rage41 50.16 91.6%