Állj ki mellettem! - Stephen King

This quote was added by aqquila89
A legfontosabb dolgokat a legnehezebb elmondani. Ha ezekről beszélsz, nevetségesnek érzed magad, hiszen szavakba öntve összezsugorodnak - amíg a fejedben vannak, határtalannak tűnnek, de kimondva jelentéktelenné válnak.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
szalaiak 82.78 98.6%
user216276 80.24 97.8%
user216276 79.63 95.2%
hoonicat 78.45 100%
c1sc0 71.68 92.8%
aqquila89 70.71 94.8%
dovenyi 67.61 95.2%
user216276 64.63 94.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 48.41 97.3%
szalaiak 82.78 98.6%
user627574 42.56 97.3%
user627574 40.70 90.5%
user627574 36.66 92.5%
koochan 61.71 93.6%
koochan 40.33 86.9%
hoonicat 78.45 100%