Állj ki mellettem! - Stephen King

This quote was added by aqquila89
A legfontosabb dolgokat a legnehezebb elmondani. Ha ezekről beszélsz, nevetségesnek érzed magad, hiszen szavakba öntve összezsugorodnak - amíg a fejedben vannak, határtalannak tűnnek, de kimondva jelentéktelenné válnak.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
paralysis 82.80 97.8%
szalaiak 82.78 98.6%
hoonicat 81.03 94.0%
user216276 80.24 97.8%
user216276 79.63 95.2%
hoonicat 78.45 100%
c1sc0 71.68 92.8%
user87173 71.07 94.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
hcs42 47.42 94.4%
hcs42 51.55 96.1%
paralysis 82.80 97.8%
trojaifanyul 53.88 94.4%
hoonicat 81.03 94.0%
benedeksimo 48.97 95.6%
miklosabel 64.11 94.0%
miklosabel 70.77 95.2%