Räikkö räähkä - Eino Leino

This quote was added by late
Tuo turilas, Räikkö räähkä, neuvoi tien viholliselle kahden kallion lomasta, syksy-yönä hiljaisena; teki sen henkensä hädässä. Polttivat kylän poroksi, surmasivat suuren kansan. Yks on pirtti polttamatta, se on pirtti Räikön räähkän.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
graben 102.68 100%
graben 93.13 96.3%
slowmotion 87.02 98.7%
user643934 84.46 97.1%
user643934 73.47 96.3%
user643934 70.35 91.8%
late 69.71 95.5%
rasmoose 65.70 95.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
pumppe 25.86 92.1%
bidum 40.19 93.2%
ollijh 64.37 96.3%
user215850 36.62 94.0%
muakki 37.56 88.0%
user70838 51.18 95.9%
spoomer 57.03 95.5%
user643934 84.46 97.1%