Räikkö räähkä - Eino Leino

This quote was added by late
Tuo turilas, Räikkö räähkä, neuvoi tien viholliselle kahden kallion lomasta, syksy-yönä hiljaisena; teki sen henkensä hädässä. Polttivat kylän poroksi, surmasivat suuren kansan. Yks on pirtti polttamatta, se on pirtti Räikön räähkän.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
graben 102.68 100%
graben 93.13 96.3%
slowmotion 87.02 98.7%
user643934 84.46 97.1%
smotanu 76.39 98.3%
smotanu 74.72 97.1%
user643934 73.47 96.3%
smotanu 71.42 95.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
smotanu 76.39 98.3%
smotanu 74.72 97.1%
smotanu 55.20 90%
smotanu 70.57 95.1%
smotanu 55.44 89.3%
smotanu 71.14 96.3%
smotanu 68.50 92.8%
smotanu 71.42 95.5%