Gospoda Glembajevi - Miroslav Krleža

This quote was added by lllucas44
Ušao je Glembay u pratnji dra Altmanna i čuo je Pubine posljednje riječi. Ekscelencija Ignjat Glembay, šef firme Glembay Ltd. Company, bankir, veleindustrijalac i financijalni magnat, najstariji predstavnik otmjene patricijske obitelji, gospodin je elastičan, neobično dobro uzdržan u šezdeset i devetoj godini. On je u savršeno skrojenom fraku; gusta kovrčava, potpuno sijeda kosa, markantan nos, lice tvrdo, izbrijano i odlučno, obrve orlovske.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
martap 53.92 94.7%
inoz 47.90 91.8%
markojerkic 39.56 83.2%
user71102 39.47 91.8%
user79447 10.06 96.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
martap 53.92 94.7%
user79447 10.06 96.7%
user71102 37.05 92.5%
user71102 37.39 91.8%
user71102 39.47 91.8%
user71102 35.79 90.7%
user71102 29.33 88.7%
inoz 47.90 91.8%