Sorsfordulatokban gazdag kor (részlet) - Tacitus

This quote was added by typeantics
... Következik Annaeus Seneca kivégzése, örvendetes a princepsnek, nem azért, mert az összeesküvésben bűnösnek találta, hanem hogy karddal léphetett fel, miután a méreg nem vezetett eredményre.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
dovenyi 69.74 99.5%
user77808 66.91 99.0%
scorpy 59.30 91.9%
aqquila89 56.53 89.0%
riccy637 54.38 96.0%
riccy637 54.12 98.5%
user627574 48.17 98.0%
user627574 47.42 94.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
nmate98 31.92 85.5%
voroskoi 39.69 97.0%
voroskoi 30.41 87.7%
user627574 47.42 94.1%
user627574 46.89 93.2%
confxx 9.95 94.1%
scorpy 59.30 91.9%
user627574 44.06 93.7%