Sorsfordulatokban gazdag kor (részlet) - Tacitus

This quote was added by typeantics
... Következik Annaeus Seneca kivégzése, örvendetes a princepsnek, nem azért, mert az összeesküvésben bűnösnek találta, hanem hogy karddal léphetett fel, miután a méreg nem vezetett eredményre.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user77808 66.91 99.0%
aqquila89 56.53 89.0%
riccy637 54.38 96.0%
riccy637 54.12 98.5%
user627574 46.63 97.5%
user627574 43.68 94.6%
szekelydavidkaa 42.79 87.8%
gepelomaisztro 42.57 97.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 41.46 91.9%
user77808 66.91 99.0%
user627574 43.68 94.6%
user627574 46.63 97.5%
user627574 36.89 91.5%
gear 18.87 93.7%
typeantics 32.71 92.4%
user627574 35.02 87.3%