Sorsfordulatokban gazdag kor (részlet) - Tacitus

This quote was added by typeantics
Miután ilyen beszédekkel felbujtották egymást, egy nőnek, a királyi származású Boudiccának a vezérlete alatt - mert uralkodás dolgában nem tesznek különbséget férfi és asszony között - mindahányan fegyvert ragadtak, és valóságos hajtóvadászatot indítottak az erődökben szétszórt katonák ellen...

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
szalaiak 67.31 94.6%
user77808 59.37 93.4%
riccy637 53.90 95.2%
andras-tim 51.12 92.5%
riccy637 47.21 95.2%
andras-tim 43.01 83.7%
user627574 42.43 98.3%
user627574 42.04 95.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
user77808 59.37 93.4%
user627574 39.57 93.4%
szalaiak 67.31 94.6%
user627574 41.08 94.3%
mr.sensei 14.26 90.2%
almaa 21.11 93.7%
almaa 23.64 96.7%
user627574 42.04 95.2%