Sorsfordulatokban gazdag kor (részlet) - Tacitus

This quote was added by typeantics
Miután ilyen beszédekkel felbujtották egymást, egy nőnek, a királyi származású Boudiccának a vezérlete alatt - mert uralkodás dolgában nem tesznek különbséget férfi és asszony között - mindahányan fegyvert ragadtak, és valóságos hajtóvadászatot indítottak az erődökben szétszórt katonák ellen...

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hoonicat 85.72 97.4%
user87173 77.17 97.0%
user87173 74.14 97.7%
szalaiak 67.31 94.6%
scorpy 63.79 93.7%
scorpy 62.95 93.9%
scorpy 60.85 93.1%
miklosabel 60.34 90.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
hoonicat 85.72 97.4%
user627574 47.93 92.2%
miklosabel 52.50 93.1%
miklosabel 58.03 96.4%
user87173 74.14 97.7%
miklosabel 60.34 90.5%
user87173 77.17 97.0%
confxx 21.09 84.3%