harctéri beszéd - Calgacus

This quote was added by typeantics
Vagy azt hiszitek, hogy a rómaiak ugyanolyan bátrak háborúban, mint amilyen zabolátlanok békében? A mi meghasonlásaink és viszálykodásaink tették őket híressé, ellenfeleik hibáiból kovácsolnak seregüknek dicsőséget.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hoonicat 87.28 98.6%
paralysis 79.87 99.5%
user87173 75.08 97.7%
extracher99 74.33 98.2%
szalaiak 67.91 96.0%
rage41 67.25 98.2%
scorpy 59.39 89.6%
user627574 59.04 99.1%
koochan 58.62 93.9%
trojaifanyul 53.24 92.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 45.59 93.9%
user627574 59.04 99.1%
user627574 49.25 97.7%
user627574 52.81 96.4%
user627574 52.40 97.7%
extracher99 68.41 100%
extracher99 74.10 99.5%
extracher99 74.33 98.2%