A Busidó alapjai - Daidódzsi Júzan

This quote was added by typeantics
Egy szamurájnak mindenekelőtt azt a tényt kell észben tartania - éjjel s nappal, Újév reggelétől, amikor felemeli az evőpálcikáját, hogy elfogyassza reggelijét, egészen az év utolsó éjszakájáig, amikor elkészíti az elszámolását -, hogy meg kell halnia. Ha ezt mindig észben tartja, akkor képes lesz a hűség és a gyermeki kötelesség útja szerint élni, számtalan veszélyt és csapást fog elkerülni, távol tudja tartani magát a betegségektől és a balsorstól, sőt, mi több: hosszan élvezheti az életet.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
paralysis 76.68 97.3%
paralysis 76.45 98.0%
user87173 73.00 95.8%
user87173 66.13 91.8%
miklosabel 59.67 92.1%
miklosabel 57.94 90.6%
user77808 57.67 94.4%
user88731 50.77 93.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
paralysis 76.45 98.0%
paralysis 76.68 97.3%
user88731 50.77 93.8%
user925732 45.83 89.8%
miklosabel 57.94 90.6%
miklosabel 59.67 92.1%
user87173 73.00 95.8%
user87173 66.13 91.8%