A Busidó alapjai - Daidódzsi Júzan

This quote was added by typeantics
Egy szamurájnak mindenekelőtt azt a tényt kell észben tartania - éjjel s nappal, Újév reggelétől, amikor felemeli az evőpálcikáját, hogy elfogyassza reggelijét, egészen az év utolsó éjszakájáig, amikor elkészíti az elszámolását -, hogy meg kell halnia. Ha ezt mindig észben tartja, akkor képes lesz a hűség és a gyermeki kötelesség útja szerint élni, számtalan veszélyt és csapást fog elkerülni, távol tudja tartani magát a betegségektől és a balsorstól, sőt, mi több: hosszan élvezheti az életet.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user627574 42.98 98.8%
szz 40.78 96.9%
user627574 40.46 96.0%
user627574 40.34 94.8%
user627574 39.13 95.4%
szz 37.80 95.4%
gepelomaisztro 36.92 96.0%
user627574 36.36 91.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 40.34 94.8%
user627574 36.36 91.9%
user627574 40.46 96.0%
szz 40.78 96.9%
szz 37.80 95.4%
gepelomaisztro 32.91 98.0%
gepelomaisztro 31.12 96.3%
gepelomaisztro 33.47 98.8%