Hagakure - Jamamoto Cunetomo

This quote was added by typeantics
Kínában egyszer egy ember nagyon szerette a sárkányt ábrázoló képeket, és ruháit, bútorait ennek megfelelően válogatta össze. A sárkányok iránti rajongása felkeltette a sárkányisten figyelmét, és egy nap egy igazi sárkány jelent meg az ablaka előtt. Azt mondják, az illető ijedtében szörnyethalt.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c1sc0 82.93 98.0%
c1sc0 79.19 95.8%
c1sc0 67.73 93.4%
koochan 66.88 97.0%
miklosabel 63.96 93.4%
riccy637 61.51 95.5%
koochan 58.99 97.0%
user627574 56.42 97.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
miklosabel 63.96 93.4%
miklosabel 51.81 89.5%
koochan 53.10 94.3%
koochan 58.99 97.0%
user627574 49.70 93.4%
user627574 49.75 96.4%
user627574 56.42 97.7%
user627574 45.05 93.4%