Hagakure - Jamamoto Cunetomo

This quote was added by typeantics
Kínában egyszer egy ember nagyon szerette a sárkányt ábrázoló képeket, és ruháit, bútorait ennek megfelelően válogatta össze. A sárkányok iránti rajongása felkeltette a sárkányisten figyelmét, és egy nap egy igazi sárkány jelent meg az ablaka előtt. Azt mondják, az illető ijedtében szörnyethalt.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c1sc0 82.93 98.0%
hoonicat 79.97 96.7%
c1sc0 79.19 95.8%
paralysis 73.34 96.1%
c1sc0 67.73 93.4%
koochan 66.88 97.0%
miklosabel 63.96 93.4%
riccy637 61.51 95.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
dbvzr 26.68 95.2%
bolvaribence 22.27 82.1%
paralysis 73.34 96.1%
tgt83 50.58 95.8%
user90663 43.20 91.1%
trojaifanyul 49.26 93.1%
trojaifanyul 43.46 94.6%
hoonicat 79.97 96.7%