Erkölcsi levelek - Seneca

This quote was added by typeantics
Hogyan? Ne haladjak az elődök nyomán? Persze, a régi úton járok, de ha kényelmesebbet és simábbat lelek, azt fogom kiépíteni. Akik ezzel foglalkoztak, nem uraink, hanem vezetőink.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c1sc0 74.90 95.7%
c1sc0 71.83 95.7%
csabasenpai 69.28 91.4%
aqquila89 58.66 89.1%
koochan 51.45 92.3%
szekelydavidkaa 50.60 93.7%
gepelomaisztro 47.87 99.4%
user627574 42.51 95.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 51.45 92.3%
c1sc0 74.90 95.7%
szekelydavidkaa 50.60 93.7%
c1sc0 71.83 95.7%
user627574 42.51 95.2%
gepelomaisztro 29.24 97.8%
gepelomaisztro 47.87 99.4%
glucosedaddy 9.79 86.5%