Erkölcsi levelek - Seneca

This quote was added by typeantics
Hogyan? Ne haladjak az elődök nyomán? Persze, a régi úton járok, de ha kényelmesebbet és simábbat lelek, azt fogom kiépíteni. Akik ezzel foglalkoztak, nem uraink, hanem vezetőink.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
benedekhgabor 90.99 96.8%
szalaiak 83.17 97.3%
szkatalin29 79.57 97.3%
c1sc0 79.54 95.2%
szalaiak 77.96 97.3%
c1sc0 74.90 95.7%
c1sc0 71.83 95.7%
csabasenpai 69.28 91.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
dbvzr 25.30 97.3%
koochan 55.56 93.3%
user627574 46.53 98.4%
szkatalin29 79.57 97.3%
tgt83 50.25 93.2%
trojaifanyul 51.26 90.9%
benedekhgabor 90.99 96.8%
user627574 51.74 98.4%