Winston Churchill

This quote was added by typeantics
Egy politikusnak meg kell tudnia mondani, hogy mi fog történni holnap, a következő héten, hónapban vagy évben. És később meg kell tudnia magyarázni hogy ezek miért nem történtek meg.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
riccy637 69.35 97.3%
c1sc0 66.11 89.2%
szekelydavidkaa 63.06 97.8%
riccy637 60.49 93.8%
szekelydavidkaa 46.34 89.7%
user627574 45.62 97.3%
user627574 44.27 98.4%
user627574 43.74 93.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 43.74 93.3%
c1sc0 66.11 89.2%
szekelydavidkaa 63.06 97.8%
riccy637 60.49 93.8%
riccy637 69.35 97.3%
szekelydavidkaa 46.34 89.7%
user995143 33.87 90.1%
gepelomaisztro 36.19 98.4%