Winston Churchill

This quote was added by typeantics
Egy politikusnak meg kell tudnia mondani, hogy mi fog történni holnap, a következő héten, hónapban vagy évben. És később meg kell tudnia magyarázni hogy ezek miért nem történtek meg.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
paralysis 91.51 100%
szkatalin29 90.79 97.8%
szkatalin29 86.48 95.8%
koochan 70.11 97.3%
riccy637 69.35 97.3%
c1sc0 66.11 89.2%
szekelydavidkaa 63.06 97.8%
trojaifanyul 61.74 95.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
dbvzr 25.91 98.9%
koochan 70.11 97.3%
paralysis 91.51 100%
szkatalin29 90.79 97.8%
szkatalin29 86.48 95.8%
tgt83 58.05 95.3%
trojaifanyul 59.42 91%
trojaifanyul 61.74 95.3%