Részlet "Az ötödik pecsét" című filmből

This quote was added by typeantics
Protestálni, lázadni, tiltakozni csak az olyan ember tud, aki becsülheti önmagát. Kiengedne innen embereket, akik félni fognak tőlünk, gyűlölni fognak bennünket, de jogosan becsülik önmagukat? Elkövetne ilyen hibát?

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cheatbot03 165.29 100%
szalaiak 74.19 97.3%
riccy637 50.24 94.3%
user627574 43.96 99.5%
user627574 43.74 98.2%
gepelomaisztro 41.68 98.6%
user627574 41.19 94.7%
user627574 41.02 97.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
szalaiak 74.19 97.3%
user627574 43.96 99.5%
user627574 38.21 92.7%
cheatbot03 165.29 100%
almaa 17.12 94.3%
user627574 39.34 93.5%
riccy637 50.24 94.3%
user995143 35.24 93.9%