Részlet "Az ötödik pecsét" című filmből

This quote was added by typeantics
Protestálni, lázadni, tiltakozni csak az olyan ember tud, aki becsülheti önmagát. Kiengedne innen embereket, akik félni fognak tőlünk, gyűlölni fognak bennünket, de jogosan becsülik önmagukat? Elkövetne ilyen hibát?

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cheatbot03 165.29 100%
hoonicat 78.56 93.5%
szalaiak 74.19 97.3%
scorpy 56.11 88.2%
dovenyi 54.40 96.3%
riccy637 50.24 94.3%
trojaifanyul 50.04 93.9%
user627574 48.15 97.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user755232 0.00 5.2%
trojaifanyul 50.04 93.9%
hoonicat 78.56 93.5%
user627574 45.56 91.9%
user627574 48.15 97.3%
user627574 47.35 96.0%
voroskoi 31.54 91.9%
voroskoi 33.33 89.2%