Arme Ed - Ikzelf

This quote was added by runderslaatje
Na een bijna slapeloze nacht veroorzaakt door die enorme spanning, na uren liggen draaien en woelen, kreeg Ed het tóch voor elkaar om met het rinkelen van zijn wekker met zijn juiste been uit bed te stappen. Geen krassende kraai of kermende meeuw die zijn uitstekende humeur vandaag kon vertrappen. Ed wist dat het na vandaag eindelijk klaar zou zijn, zolang er maar niets mis zou gaan. Helaas was dat gevoel snel voorbij toen hij met zijn sok op een natte plek in de douche ging staan.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
wissam 97.80 97.2%
dvorakker 88.87 98.6%
massim 88.30 98.0%
dvorakker 84.72 95.7%
massim 80.55 98.6%
differenti 78.66 98.0%
kawouter 78.07 99.0%
differenti 73.47 98.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
909rat 51.29 95.3%
gosugoyangi 48.74 94.6%
gosugoyangi 48.24 93.1%
gosugoyangi 46.06 92.6%
909rat 48.80 95.9%
909rat 43.86 91.5%
909rat 33.67 90.9%
909rat 36.43 91.9%