Hobbit - tolkien

This quote was added by test_genesys
Gandalf tymczasem wciąż jeszcze stał za drzwiami i śmiał się dość długo, chociaż cichutko. Po chwili podszedł bliżej i ostrzem laski wyskrobał na pięknych, zielonych drzwiach frontowych hobbita jakiś dziwaczny znak. Odszedł potem, w tym samym momencie, gdy Bilbo, kończąc drugi kawałek ciasta, nabrał przeświadczenia, że bardzo sprytnie wymigał się od wszelkich przygód.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
barty82 72.99 94.4%
aniakotek 63.22 93.4%
user802950 52.50 92.5%
mactel 46.03 93.7%
mactel 44.15 96.6%
user802950 44.11 92.3%
user292340 43.70 93.0%
mactel 39.83 95.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
igorstrawinsky 32.26 93.0%
user802950 52.50 92.5%
maczeta5 26.49 83.9%
maczeta5 26.49 87.1%
maczeta5 23.21 82.8%
user802950 44.11 92.3%
aniakotek 63.22 93.4%
barty82 72.99 94.4%