Hobbit - tolkien

This quote was added by test_genesys
Gandalf tymczasem wciąż jeszcze stał za drzwiami i śmiał się dość długo, chociaż cichutko. Po chwili podszedł bliżej i ostrzem laski wyskrobał na pięknych, zielonych drzwiach frontowych hobbita jakiś dziwaczny znak. Odszedł potem, w tym samym momencie, gdy Bilbo, kończąc drugi kawałek ciasta, nabrał przeświadczenia, że bardzo sprytnie wymigał się od wszelkich przygód.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 79.73 97.9%
barty82 72.99 94.4%
senserv6 64.59 93.2%
aniakotek 63.22 93.4%
user802950 52.50 92.5%
mactel 46.03 93.7%
mactel 44.15 96.6%
user802950 44.11 92.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
senserv6 64.59 93.2%
user75575 33.76 89.2%
user75575 42.37 95.2%
user75575 32.17 83.0%
montezuma 79.73 97.9%
igorstrawinsky 32.26 93.0%
user802950 52.50 92.5%
maczeta5 26.49 83.9%