Hobbit - tolkien

This quote was added by test_genesys
Gandalf tymczasem wciąż jeszcze stał za drzwiami i śmiał się dość długo, chociaż cichutko. Po chwili podszedł bliżej i ostrzem laski wyskrobał na pięknych, zielonych drzwiach frontowych hobbita jakiś dziwaczny znak. Odszedł potem, w tym samym momencie, gdy Bilbo, kończąc drugi kawałek ciasta, nabrał przeświadczenia, że bardzo sprytnie wymigał się od wszelkich przygód.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 79.73 97.9%
montezuma 78.12 99.5%
montezuma 77.72 97.1%
montezuma 75.33 98.1%
montezuma 74.92 94.9%
duszeks 73.54 96.9%
barty82 72.99 94.4%
montezuma 72.03 99.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
kamil0301 54.41 96.4%
livingpharaoh 26.57 96.4%
wawa6609 37.42 95.4%
gohm 17.98 92.5%
virus44 43.06 95.1%
biacho 55.12 90.9%
kamil0301 57.17 95.4%
user654925 46.53 91.9%