Hobbit - tolkien

This quote was added by test_genesys
Gandalf tymczasem wciąż jeszcze stał za drzwiami i śmiał się dość długo, chociaż cichutko. Po chwili podszedł bliżej i ostrzem laski wyskrobał na pięknych, zielonych drzwiach frontowych hobbita jakiś dziwaczny znak. Odszedł potem, w tym samym momencie, gdy Bilbo, kończąc drugi kawałek ciasta, nabrał przeświadczenia, że bardzo sprytnie wymigał się od wszelkich przygód.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
michal6271 81.06 95.9%
t0mekju1ce 80.43 96.1%
montezuma 79.73 97.9%
duszeks 73.54 96.9%
barty82 72.99 94.4%
mkrzempek 70.25 95.9%
linctroll 69.06 95.1%
xkali 68.10 96.1%
user83229 65.28 92.3%
senserv6 64.59 93.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
auranoth 44.94 85.1%
auranoth 49.21 93.4%
tomtommmm 35.37 87.1%
tomtommmm 37.22 93.7%
kamil0301 61.35 96.4%
t0mekju1ce 80.09 97.1%
t0mekju1ce 76.93 97.1%
jmper 30.28 96.9%