Rasmus en de landloper 5 - Astrid Lindgren

This quote was added by mitsjka
Rasmus zat op zijn vertrouwde plekje boven in de lindeboom te denken aan dingen die er niet moesten zijn. Allereerst aardappelen! Natuurlijk wel gekookte aardappelen met jus die je op zondag te eten kreeg. Maar als ze op het aardappelveldje groeiden en gerooid moesten worden - dan moesten ze er niet zijn. Juffrouw Haviks kon je ook best missen. Want zij was het die altijd zei: "Wij gaan morgen de hele dag aardappels rooien."

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
basthijssen 89.34 97.7%
dvorakker 87.43 97.3%
massim 86.98 99.1%
pisum18 86.04 97.3%
donny008813 80.96 96.2%
nielsvandepas 80.79 96.4%
letitia 73.84 96.6%
ccuy 72.30 98.6%
hotcola 69.71 97.9%
matrixx 67.44 94.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
flicey 46.79 96.6%
eggsaxis 54.35 89.1%
typefighter 65.46 95.8%
tov3n 45.49 90.4%
saintpain 64.89 98.4%
eyalk 46.81 91.7%
user103767 48.95 95.3%
user103216 40.09 96.2%