Dolfje Weerwolfje - Paul van Loon

This quote was added by mitsjka
Midden in de nacht schoot Dolfje overeind in bed. Even wist hij niet waardoor hij wakker werd. Er gebeurde iets belangrijks, dat wist hij zeker. Iets in hem was veranderd. Maar wat? Plotseling scheen een manestraal door een kier in het gordijn, precies in zijn gezicht. Een zilveren lijn liep van Dolfjes voorhoofd over zijn neus naar zijn kin. Toen wist Dolfje het! Hij was jarig! Dit was natuurlijk het teken dat hij vandaag precies zeven jaar was.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
wissam 97.08 97.8%
wissam 93.09 97.0%
dvorakker 85.82 97.4%
massim 82.20 98.5%
letitia 81.44 92.6%
hotcola 65.00 93.0%
sirge0rge 60.54 90.9%
myself 52.25 97.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
myself 52.25 97.4%
hotcola 65.00 93.0%
myself 51.11 95.3%
wissam 97.08 97.8%
wissam 93.09 97.0%
massim 82.20 98.5%
dvorakker 85.82 97.4%
arthurrump 31.05 87.4%