Nova finska gramatika - Diego Marani

This quote was added by mentoly
Često se, čak i unutar istog naroda, događa da domovina jednih negira domovinu drugih. Iz toga se rodilo bezumlje koje je Europu danas pretvorilo u pepeo. Despoti prerušeni u patriote nameću retoriku svojih mitova i mudruju da izvan njih ne postoji ljubav prema domovini. (...) Jednoga će dana netko morati skupiti hrabrost da monopol nad domovinom otme tim varalicama i vrati je slobodnim ljudima, onima koji granice zacrtavaju idejama, a ne bodljikavom žicom.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mentoly 84.33 95.4%
user71102 38.48 90.6%
user71102 38.09 92.6%
user71102 36.42 92.4%
user71102 35.29 90.4%
user71102 3.48 90.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
mentoly 84.33 95.4%
user71102 3.48 90.9%
user71102 38.48 90.6%
user71102 38.09 92.6%
user71102 36.42 92.4%
user71102 35.29 90.4%