Uskim putem duboko na sjever - Richard Flanagan

This quote was added by mentoly
Povremeno bi ga sasvim obuzeo taj doživljaj, taj osjećaj zajedništva. U takvim bi mu se trenucima činilo kako na svijetu postoji samo jedna knjiga, a sve su druge samo vrata prema tom velikom trajnom djelu - neiscrpnom, krasnom svijetu koji nije plod mašte, već svijet kakav stvarno jest, knjiga bez početka i kraja.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mentoly 76.78 96.9%
koochan 75.86 96.6%
mario.markovic 52.45 99.1%
rabbit1 51.35 86.8%
samra071 50.84 94.3%
6666 45.91 99.4%
leadun128 44.37 98.1%
redzone 44.16 90.8%
user69828 39.27 91.9%
user71102 39.22 90.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
tropicalslumber 39.11 90.3%
domi22 37.84 90.3%
6666 45.91 99.4%
leadun128 44.37 98.1%
rabbit1 51.35 86.8%
koochan 75.86 96.6%
redzone 44.16 90.8%
mario.markovic 52.45 99.1%