Uskim putem duboko na sjever - Richard Flanagan

This quote was added by mentoly
Povremeno bi ga sasvim obuzeo taj doživljaj, taj osjećaj zajedništva. U takvim bi mu se trenucima činilo kako na svijetu postoji samo jedna knjiga, a sve su druge samo vrata prema tom velikom trajnom djelu - neiscrpnom, krasnom svijetu koji nije plod mašte, već svijet kakav stvarno jest, knjiga bez početka i kraja.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mentoly 76.78 96.9%
koochan 67.40 96.6%
user69828 39.27 91.9%
user71102 39.22 90.3%
user69828 34.24 87.1%
user71102 21.97 94.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 67.40 96.6%
user69828 34.24 87.1%
user69828 39.27 91.9%
mentoly 76.78 96.9%
user71102 21.97 94.6%
user71102 39.22 90.3%