Márai Sándor

This quote was added by andras-tim
Nagy bátorság kell ahhoz, hogy egy ember fenntartás nélkül engedje szeretni magát. Bátorság, csaknem hősiesség. A legtöbb ember nem tud szeretetet adni és kapni, mert gyáva és hiú, fél a bukástól. Szégyelli, hogy odaadja, s még sokkal inkább szégyelli, hogy kiadja magát a másiknak, elárulja titkát. Azt a szomorú, emberi titkot, hogy szüksége van gyengédségre, nem tud meglenni nélküle.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hoonicat 80.34 93.9%
user87173 79.86 96.8%
paralysis 75.71 96.0%
szalaiak 74.47 95.8%
miklosabel 57.30 93.5%
riccy637 55.99 95.8%
trfan17 55.08 92.6%
miklosabel 51.62 91.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
dbvzr 28.73 96.5%
dbvzr 23.35 96.8%
paralysis 75.71 96.0%
user90663 47.29 91.5%
tgt83 45.04 94.6%
trojaifanyul 50.20 90.8%
user90663 40.82 87.7%
winetttou 39.66 89.4%