Márai Sándor

This quote was added by andras-tim
Nagy bátorság kell ahhoz, hogy egy ember fenntartás nélkül engedje szeretni magát. Bátorság, csaknem hősiesség. A legtöbb ember nem tud szeretetet adni és kapni, mert gyáva és hiú, fél a bukástól. Szégyelli, hogy odaadja, s még sokkal inkább szégyelli, hogy kiadja magát a másiknak, elárulja titkát. Azt a szomorú, emberi titkot, hogy szüksége van gyengédségre, nem tud meglenni nélküle.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
szalaiak 74.47 95.8%
riccy637 55.99 95.8%
user627574 49.84 96.8%
user627574 49.21 94.4%
user627574 44.08 94.4%
user627574 43.30 97.7%
user627574 42.86 94.2%
user627574 42.80 95.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
poli 42.20 95.1%
user627574 49.84 96.8%
user627574 49.21 94.4%
user627574 36.26 91.5%
user627574 40.96 93.0%
user627574 40.12 91.9%
szalaiak 74.47 95.8%
user627574 42.76 93.5%