Zlatko Krilić - Zabranjena vrata - Zlatko Krilić

This quote was added by mentoly
Kružio sam pogledom po sobi glavnog direktora. Ništa posebno. Pažnju mi je privukao samo poster na zidu. Prikazivao je potpuno uništena pluća i potpuno zdrava pluća, a ispod toga je pisalo 'Kad ste posljednji put bili na TBC kontroli?'.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy

Recently for

Name WPM Accuracy