Vlaška posla - Ante Tomić

This quote was added by mentoly
Gotovo biste se složili s njihovim rasističkim zapažanjima. To kako su Kinezi stručni, organizirani, odgovorni i marljivi, kako su u svakom mogućem smislu nadmoćni hrvatskim radnicima i inženjerima, vjerojatno ima nekakav biološki razlog za to. Razlika je prevelika da bi se objasnila odgojem, kulturom, socijalnim i političkim prilikama. Kinezi su jednostavno novi oblik života, neusporedivo napredniji od nas.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy

Recently for

Name WPM Accuracy