Uvijek istim putem - Ivo Andrić

This quote was added by mentoly
Ne postoji srednji put, onaj pravi, koji vodi naprijed, u stalnost, u mir i dostojanstvo, nego da se svi krećemo u krugu, uvijek istim putem, koji vara, a samo se smjenjuju ljudi i naraštaji koji putuju, stalno varani.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
koochan 81.92 99.5%
martap 74.48 97.8%
anavar 66.35 99.5%
pixelip 65.42 90.5%
user737673 60.42 99.1%
user85683 58.97 94.0%
user86188 57.86 96.9%
rabbit1 55.01 91.6%
redzone 49.28 92.8%
user895532 48.91 92.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
user737673 60.42 99.1%
leadun128 35.19 95.6%
iano 38.91 83.3%
rabbit1 55.01 91.6%
user895532 48.91 92.8%
luneus 45.89 89.8%
redzone 49.28 92.8%
redzone 48.16 92.4%