Uvijek istim putem - Ivo Andrić

This quote was added by mentoly
Ne postoji srednji put, onaj pravi, koji vodi naprijed, u stalnost, u mir i dostojanstvo, nego da se svi krećemo u krugu, uvijek istim putem, koji vara, a samo se smjenjuju ljudi i naraštaji koji putuju, stalno varani.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user69828 42.56 95.6%
user69828 35.48 89.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user69828 35.48 89.3%
user69828 42.56 95.6%