Granice putovanja - Jules Verne

This quote was added by mentoly
Koliko još možemo ići? Gdje su konačne granice u potrazi za putovanjima? Hoće li čovječanstvo biti zadovoljno samo kada putovanja u svemir postanu lako dostupna i pristupačna?

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
koochan 57.77 94.6%
rabbit1 56.78 95.6%
user299434 53.61 90.7%
dunjahrvatin 51.14 99.4%
luneus 42.50 91.2%
user85683 42.04 91.1%
mario.markovic 40.55 98.9%
user94945 39.10 92.1%
user72235 35.51 92.1%
redzone 31.48 91.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
slowpoke91 20.90 95.6%
dunjahrvatin 51.14 99.4%
kalimero.71 25.12 96.2%
user299434 53.61 90.7%
koochan 57.77 94.6%
rabbit1 56.78 95.6%
user94945 39.10 92.1%
luneus 42.50 91.2%