Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Nigdzie bowiem nie schroni się człowiek spokojniej i łatwiej jak do duszy własnej, zwłaszcza ten, kto ma taką ustroń wewnętrzną, że się natychmiast zupełny znajdzie spokój, jeżeli w nią się patrzy.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mkrzempek 83.54 98.5%
panmaciek 83.39 97.5%
duszeks 81.00 99.0%
montezuma 76.46 98.0%
montezuma 75.90 96.6%
montezuma 75.33 94.3%
waszker 73.40 97.0%
mkrzempek 71.89 98.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
montezuma 75.33 94.3%
karioxpl 40.61 85.3%
waszker 73.40 97.0%
luqa007 67.99 97.0%
luqa007 66.91 97.0%
luqa007 67.62 96.1%
luqa007 53.23 95.2%
mkrzempek 83.54 98.5%