iskola a határon - ottlik

This quote was added by gear
Ez mindig így van: semmi nem megy úgy, ahogy kellene, száz, ezer, tízezer vágyunk, reménykedésünk dugába dől: de az az egy, legfeljebb két legeslegfontosabb dolog, ami nélkül nem lenne élete az embernek, az végül mégis sikerül. Csak úgy mellékesen, természetesen. Hálára sem tart igényt a sors.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
szkatalin29 89.33 98.3%
hoonicat 80.02 98.3%
user87173 70.53 95.8%
koochan 65.30 96.7%
miklosabel 59.48 93.6%
miklosabel 59.41 93.0%
user627574 50.30 95.8%
user627574 49.48 95.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 65.30 96.7%
user90663 26.58 74.9%
user90663 39.74 87.9%
szkatalin29 89.33 98.3%
user90663 39.45 86.1%
user90022 0.00 2.2%
hoonicat 80.02 98.3%
miklosabel 59.48 93.6%